Nondualism

Hvad er nonduality?

Nonduality betyder “ikke to”, eller “enhed”. Dette er det tætteste vi kan komme i ord på at beskrive hvad nonduality er.

Nonduality peger på hele eksistensen som værende ét hele, hvor intet eksisterer uafhængigt af noget andet, hvor alt er indbyrdes i forbindelse, og dermed er alt ultimativt ét.

Dette er en sandhed, som alle mennesker kender, men som de færreste “husker”. Stort set alle mennesker lever i en tankeskabt separat verden. Fortabt i den forestilling om verden og en selv, der kontinuerligt udspiller sig som tankerækkefølger i det enkelte menneskes sind.

Men at alt er ét, er som tidligere skrevet, en sandhed som alle allerede ved.

Det kræver kun en ganske kort lille undersøgelse, for at genkalde erindringen om denne sandhed.

F.eks. via denne undersøgelse.

Er du et separat individ, som lever uafhængigt af verden omkring dig?

Hvis du er et enkeltstående separat individ, så kan du jo umuligt blive påvirket af, at noget “udenfor” dig bliver fjernet, ikke sandt?

Hvem er du? Hvor starter du, og hvor stopper du?

Hvis man fjerner noget, og du ophører med at eksistere, er det, som er blevet fjernet, så ikke også en helt vital del af det du er?

  • Hvad nu hvis jeg fjerner alt vand på Jorden? Kan du så fortsat eksistere?
  • Hvad nu, hvis jeg fjerner alt ilt på Jorden? Kan du så fortsat eksistere?
  • Hvad nu hvis jeg fjerner alle træer på Jorden, kan du så fortsat eksisterer?
  • Hvad nu hvis jeg fjerner Solen, kan du så fortsat eksistere?
  • Kan Solen eksistere uafhængigt af resten af universet?

Svaret på disse spørgsmål, er så indlysende, at vi virkeligt skal anstrenge os, for at overbevise os selv om det modsatte. Dette er således også den direkte grund til, at man som menneske vil lide i takt med, at man fjerner sig selv fra denne kendsgerning.

Du kan ikke eksistere uden vand, og derfor er du og vand ikke to, men ét. Du kan ikke eksistere uden ilt, og derfor er du og ilt ikke to, men ét. Du kan ikke eksistere uden træerne på Jorden, og derfor er du og træerne ikke to, men ét. Du kan ikke eksistere uden Solen, og derfor er du og Solen ikke to, men ét.

Solen kan ikke eksistere uden Universet, og du kan ikke eksistere uden Solen, så derfor, er du og Universet ikke to, men ét!

Dette er ikke noget, jeg der skriver disse ord har fundet på, jeg peger blot på den åbenlyse sandhed.

Alle disse kendsgerninger er ikke blot noget man kan tro på. De er ikke blot nye overbevisninger. De er rene fakta, som man enten indser, eller ikke indser.

Hvis man ikke indser dem, så er det fordi man fortæller sig selv en historie, eller man tror på en overbevisning, der skjuler disse kendsgerninger. Hvis man gør det, så har man kreeret en dualistisk verden. Det er en verden der udelukkende eksisterer i det menneskelige sind.

Denne verden opstår som en følge af, at lige netop dette menneske identificere sig med sine tanker. Med andre ord, dette menneske finder oplevelse af hvem man selv er, i det vedkommende tænker på.

Tanker er blot ord, og ord er pr. automatik selve det “stof” som den dualistiske verden opstår ud af.

Hver eneste gang man har et ord, så er der “to”. Der er ordet, og så er der det som ordet peger på.

Et menneske som lever i en dualistisk verden, finder hovedsageligt sin virkelighed i ord, og ikke i det som ordene peger på.

Dermed lever dette menneske i en illusorisk verden. En tanke skabt verden.

Denne tanke skabte verden bliver konstant udfordret af den virkelige verden, af selve eksistensen. Når der er uoverenstemmelse mellem den tanke skabte verden og selve eksistensen, så vil dette menneske opleve masser af såkaldte negative følelser. F.eks. vrede, frustration, angst, rastløshed, sorg, skuffelse, depression osv.

Vejen til frihed, til fred er at indse, at den tanke skabte verden er en illusion, at den består af ord, og at ord ikke er “tingen”. At ord udelukkende kan pege, og at de aldrig kan rumme sandheden.

Når dette indses, så bliver ord og dermed sproget til det “værktøj” som det er, det bliver til et kommunikationsredskab mellem mennesker, og velvidende, at livets sandhed aldrig kan beskrives i ord, vil man afholde sig fra at forsøge på dette.

Dette er selve fundamentet, for en fredfyldt verden.

Når identifikationen med tankerne slippes, så kan der opstå et nyt spørgsmål, som er: Hvis ikke jeg er det jeg oplever i mine tanker, hvem er jeg så?

Dette spørgsmål, vil jeg muligvis tage fat på ved en anden lejlighed.

Med venlig hilsen
Hans Christian Andersen – læs mere på www.hans-christian-andersen.com

Læs eventuelt mere på http://en.wikipedia.org/wiki/Nondualism